PALVELUMME

Yrityksen myynti

  1. Myyntihinta-arvio. Annamme veloituksetta suullisen myyntihinta-arvion. Myyntihinta-arvion antamiseksi tarvitsemme yhtiön tilinpäätöksen sekä tiedon mahdollisista viimeaikaisista muutoksista edellisen tilinpäätöksen jälkeen. Myyntihinta-arviossamme annamme realistisen arvon yrityksellesi. Myyntihinta-arvion jälkeen voidaan edetä suoraan toimeksiantosopimukseen.
  2. Arvonmääritys. Kun pohdit yrityksesi myyntiä, saattaa olla hyvä laatia yrityksen arvonmääritys. Arvonmääritys on ilmainen, mikäli se johtaa kuukauden kuluessa toimeksiantosopimukseen. Muuhun tarkoitukseen tehtynä arvonmäärityksen hinta on 500.00 (alv 0%). Arvonmäärityksesta annamme tiivistetyn raportin tilaajalle.

  3. Myyntitoimeksianto. Myyntitoimeksiantoon voidaan edetä suoraan myyntihinta-arvion jälkeen tai vasta arvonmäärityksen jälkeen.

  4. Yrityksen myynti. Myynti alkaa kun toimeksiantosopimus on allekirjoitettu ja myytävän kohteen tarvittava materiaali on saatu. Myytävästä yrityksestä tehdään myyntiesite ja muu tarvittava myyntiä edistävä materiaali. Myytävästä yrityksestä laaditaan myynti-ilmoitus yrityspörssi.fi ja yritysvalitys.com web-sivuille. Toimeksiantosopimuksessa voidaan myös sopia, että yritystä ei laiteta julkiseen myyntiin vaan myynti tapahtuu ainoastaan suoralla ostajatahojen etsimisellä.

  5. Ostajatahokartoitus. Yrityksen myynnin aloituksen jälkeen ryhdymme kartoittamaan alallisesti ja alueellisesti potentiaalisia ostajatahoja.

  6. Esittely. Potenttiaalisille ostajatahoille esitellään yritys. 

  7. Kauppaneuvottelu. Yrityskauppaan liittyy lähes aina neuvottelutarvetta mm. hinnan, työntekijöiden siirtymisen, omistajan jatkon ja omaisuuden osalta. Kauppaneuvottelu käydään ostajan, myyjän ja välittäjän kesken.

  8. Kauppakirja. Kauppaneuvottelujen päätteeksi laaditaan kauppakirja. Välittäjä laatii kauppakirjasta esityksen.

  9. Jälkihoito. Kauppaneuvotteluissa ja kaupan asiakirjoissa pääasiassa sovitaan siirron jälkeiset toimet. Välittäjä avustaa, mikäli epäselvyyttä ilmenee kaupan jälkeen. 

Ostotoimeksianto

Otamme vastaan laaja-alaisia tai yksilöityjä ostotoimeksiantoja. Ostotoimeksiannoissa etsimme potentiaalisia ostettavia yrityksiä tai niiden liiketoimintaosia toimeksiantajan rajausten perusteella.